<%=pathresult%>

chr pre-miRNA name pre-miRNA strand upstream gene u-gene strand downstream gene d-gene strand within gene gene near within CpG CpGid
xtr-mir-1a-1 - pnr + mgc108095 - far far far 41
xtr-mir-1a-2 + x x far 15
xtr-mir-1b + LOC549498 - LOC496467 - far far far 21
xtr-mir-7-1 - hnrpk - hnrpk - within within far 21
xtr-mir-7-2 + MGC147218 + far far 27
xtr-mir-7-3 + gpatc4 - ubqln4 - far far far 26
xtr-let-7a + MGC76072 + LOC733731 + far far far 21
xtr-let-7b + LOC549323 - ppm1h - far far far 29
xtr-let-7c + LOC733977 + x far far 29
xtr-let-7e-1 - MGC79537 - x far far 40
xtr-let-7e-2 + x MGC69498 + far far 21
xtr-let-7f - magee1 + MGC79837 + far far far 26
xtr-let-7g - MGC69394 - MGC69394 - within within far 39
xtr-let-7i - LOC496563 + ppm1h + far far near 38
xtr-mir-9-3 - pex11a - RhCG + far far far 23
xtr-mir-9a-1 + MGC145232 + mef2d - far far far 35
xtr-mir-9a-2 - LOC549141 - ccnh - far far far 22
xtr-mir-9b - tra16 + MGC69405 - far far far 31
xtr-mir-10a - hoxb9 - hoxb3 - far far far 22
xtr-mir-10b - MGC107809 + hoxd1 - far far far 36
xtr-mir-10c + hoxc8 + LOC734076 + far far far 26
xtr-mir-15a - x LOC394457 - far far 16
xtr-mir-15b - wdr56 + MGC108388 + far far far 36
xtr-mir-15c - LOC550042 - hprt1 + far far far 25
xtr-mir-16a - x LOC394457 + far far 16
xtr-mir-16b - wdr56 + MGC108388 + far far far 36
xtr-mir-16c - LOC550042 - hprt1 + far far far 25
xtr-mir-17 - x x far 24
xtr-mir-18a - x x far 24
xtr-mir-18b - hprt1 + rap2c - far far near 37
xtr-mir-19a - x x far 24
xtr-mir-19b-1 - hprt1 + rap2c - far far far 37
xtr-mir-19b-2 - x x far 24
xtr-mir-20a - x x far 24
xtr-mir-20b - hprt1 + rap2c - far far near 37
xtr-mir-22 - x MGC75766 far 42
xtr-mir-23a-1 - x LOC549631 + far far 24
xtr-mir-23a-2 + LOC548857 - siat6 - far far far 25
xtr-mir-23b + MGC75708 - LOC733722 + far far far 18
xtr-mir-24a + MGC75708 - LOC733722 + far far far 18
xtr-mir-24b - tubb2a + far far 24
xtr-mir-25-1 + mcm7 + near *
xtr-mir-25-2 - mcm7 - mcm7 - within within far 19
xtr-mir-26-1 - ctdsp1 - ctdsp1 - within within far 26
xtr-mir-26-2 + LOC733561 - MGC76003 + far far far 17
xtr-mir-27a - LOC549631 + far far 24
xtr-mir-27b + MGC75708 - LOC733722 + far far far 18
xtr-mir-27c-1 + LOC548857 - siat6 - far far far 25
xtr-mir-27c-2 + LOC548857 - siat6 - far far far 25
xtr-mir-29a + MGC88973 + MGC97820 - far far far 19
xtr-mir-29b + x x far 24
xtr-mir-29c + x x far 24
xtr-mir-29d + MGC88973 + MGC97820 - far far far 19
xtr-mir-30a + LOC549446 + x far far 51
xtr-mir-30b - ptk2b - ptk2b - within within far 26
xtr-mir-30c-1 - nfyc - nfyc - within within far 28
xtr-mir-30c-2 + LOC549446 + x far far 115
xtr-mir-30d - ptk2b - ptk2b - within within far 25
xtr-mir-30e - nfyc - within far 28
xtr-mir-31 + mtap - klf4 + far far far 25
xtr-mir-33a + MGC75949 + pemt + far far far 29
xtr-mir-33b - LOC548843 - MGC107863 - far far far 20
xtr-mir-34a + x slc2a5 + far far 23
xtr-mir-34b-1 - x x far 24
xtr-mir-34b-2 + x x far 24
xtr-mir-34b-3 - ppp2r1a - btg4 - far far far 36
xtr-mir-34b-4 + btg4 - ppp2r1a - far far far 36
xtr-mir-92a-1 - x x far 24
xtr-mir-92a-2 - hprt1 + rap2c - far far far 37
xtr-mir-92b + * LOC496556 + far near 61
xtr-mir-93a + mcm7 + near *
xtr-mir-93b - mcm7 - mcm7 - within within far 19
xtr-mir-96 - MGC89025 - ahcyl1 + far far far 28
xtr-mir-98 - magee1 + MGC79837 + far far far 26
xtr-mir-99 + LOC733977 + x far far 29
xtr-mir-100 + MGC76072 + LOC733731 + far far far 21
xtr-mir-101a-1 - LOC733511 - MGC145970 + far far far 25
xtr-mir-101a-2 - leprot + MGC145224 + far far far 34
xtr-mir-103-1 - MGC146100 - rars + far far far 21
xtr-mir-103-2 + MGC79500 + LOC733959 + far far far 24
xtr-mir-106 - hprt1 + rap2c - far far near 37
xtr-mir-107 + x slc16a12 + far far 20
xtr-mir-122 + nedd4l + MGC89761 + far far near 32
xtr-mir-124 + ttpa - bhlhb5 + far far far 27
xtr-mir-125a + MGC76072 + LOC733731 + far far far 30
xtr-mir-125b-1 + arhgef12 + x far far 20
xtr-mir-125b-2 + LOC733977 + x far far 31
xtr-mir-126 - egfl7 - egfl7 - within within far 38
xtr-mir-128-1 - MGC79670 + far within 17
xtr-mir-128-2 + LOC496474 + x far far 32
xtr-mir-129-1 + x LOC549988 + far far 166
xtr-mir-129-2 + x LOC734065 - far far 22
xtr-mir-130a - MGC145634 + MGC107796 + far far far 71
xtr-mir-130b + mapk1 - MGC79547 - far far far 26
xtr-mir-130c + mapk1 - MGC79547 - far far far 26
xtr-mir-132 - LOC549852 - rtn4rl1 - far far far 36
xtr-mir-133a - pnr + mgc108095 - far far far 41
xtr-mir-133b + LOC733930 + LOC734092 - far far far 32
xtr-mir-133c + x x far 29
xtr-mir-133d + x LOC549498 - far far 21
xtr-mir-135-1 + MGC145237 + t mpo + far far far 31
xtr-mir-135-2 - pctk1 + MGC145950 - far far far 18
xtr-mir-137-1 - x x *
xtr-mir-137-2 - LOC549959 + LOC549959 + far far far 67
xtr-mir-137-3 - LOC549959 + MGC145719 + far far far 67
xtr-mir-138 - LOC549643 - LOC549618 - far far far 31
xtr-mir-139 + pde2a + pde2a + within within far 18
xtr-mir-140 + nob1p - Psmd7 - far far far 48
xtr-mir-142-1 - supt4h1 - gdpd1 + far far far 19
xtr-mir-142-2 - supt4h1 - gdpd1 + far far far 19
pxtr-mir-143 + il17b - csnk1a1l - far far far 29
xtr-mir-144 + MGC75750 - LOC549515 - far far far 24
xtr-mir-145 + il17b - csnk1a1l - far far far 29
xtr-mir-146 - x x *
xtr-mir-148a + hnrpa2b1 + cyct + far far near 47
xtr-mir-148b - copz2 - copz2 - within within far 25
xtr-mir-150 - calu + MGC76288 - far far far 33
xtr-mir-153-1 + dnpep + MGC107907 - far far far 81
xtr-mir-153-2 + dip2c + ccnd1 - far far far 34
xtr-mir-155 + x mrpl39 - far far 28
xtr-mir-181a-1 + ff1r - MGC145434 - far far far 65
xtr-mir-181a-2 + MGC79469 - x far far 34
xtr-mir-181b-1 + ff1r - MGC145434 - far far far 65
xtr-mir-181b-2 + MGC79469 - far near 34
xtr-mir-182 - MGC89025 - ahcyl1 + far far far 28
xtr-mir-183 - MGC89025 - ahcyl1 + far far far 28
xtr-mir-184 + casc4 - za20d2 + far far far 22
xtr-mir-187 + x x far 23
xtr-mir-191 + MGC79777 - arih2 + far far far 30
xtr-mir-192 + MGC146202 + ehd3 + far far far 27
xtr-mir-193 + mkl2 + frs2 + far far far 44
xtr-mir-194-1 + x lyplal1 - far far 24
xtr-mir-194-2 + MGC146202 + ehd3 + far far far 27
xtr-mir-196a + LOC550010 + LOC550010 + within within far 36
xtr-mir-196b + MGC108315 + hoxa7 + far far far 31
xtr-mir-199a - LOC549879 - vamp4 - far far far 31
xtr-mir-199b + dnm2 - dnm2 - within within far 20
xtr-mir-200a + x x far 22
xtr-mir-200b + x x far 22
xtr-mir-202-1 - x LOC394455 - far far 23
xtr-mir-202-2 - x LOC394455 - far far 23
xtr-mir-203 + MGC146806 + x far far 25
xtr-mir-204-1 - x MGC89112 - far far 34
xtr-mir-204-2 + MGC89389 + mamdc2 - far far far 27
xtr-mir-205a + LOC496431 - x far far 64
xtr-mir-205b + slc26a6 + MGC76032 + far far far 47
xtr-mir-206 + LOC733930 + LOC734092 - far far far 32
xtr-mir-208 + LOC395016 - LOC734004 + far far far 29
xtr-mir-210 + LOC549819 + LOC549317 - far far far 34
xtr-mir-212 - rtn4rl1 - LOC549852 - far far far 36
xtr-mir-214 - LOC549879 - vamp4 - far far far 31
xtr-mir-215 + x lyplal1 - far far 24
xtr-mir-216 + far 25
xtr-mir-217 + fancl + pnpt1 + far far far 25
xtr-mir-218-1 + fancl + pnpt1 + far far far 17
xtr-mir-218-2 - MGC146100 - MGC146100 - within within far 24
xtr-mir-219 + x x
xtr-mir-221 + MGC108277 - MGC107784 + far far far 37
xtr-mir-222 + ssg1 - x far far 32
xtr-mir-223 - LOC733835 - LOC734069 + far far far 26
xtr-mir-301-1 - MGC145634 + MGC107796 + far far far 71
xtr-mir-301-2 + mapk1 - MGC79547 - far far far 26
xtr-mir-302 - LOC734000 + LOC734000 + within within far 21
xtr-mir-338-1 + x lig3 - far far 20
xtr-mir-338-2 - pvalb + mcm5 + far far far 22
xtr-mir-363 - hprt1 + rap2c - far far far 37
xtr-mir-365-1 + mkl2 + frs2 + far far far 44
xtr-mir-367 - LOC734000 + LOC734000 + within within far 21
xtr-mir-383 - x MGC76221 - far far 35
xtr-mir-425 + MGC79777 - arih2 + far far far 30
xtr-mir-428 - * * within 17
xtr-mir-429 + x x far 22
xtr-mir-449 - MGC69220 - x far far 21
xtr-mir-451 + MGC75750 - LOC549515 - far far far 24
xtr-mir-455 - dpm2 + LOC496462 + far far near 23
xtr-mir-489 - MGC108301 - LOC548973 + far far far 25
xtr-mir-499 - MGC88910 + rnpc2 - far far far 21