<%=pathresult%>

chr pre-miRNA name pre-miRNA strand upstream gene u-gene strand downstream gene d-gene strand within gene gene near within CpG CpGid
20 hsa-mir-1-1 + C20orf166 + C20orf166 + in C20orf166 near 26
12 hsa-let-7i + C12orf61 - BC040177 - near C12orf61 in 157
1 hsa-mir-9-1 - C1orf61 - C1orf61 - in C1orf61 near 99
15 hsa-mir-9-3 + POLG - AK124891 + far in 131
2 hsa-mir-10b + HOXD8 + HOXD4 + near HOXD4 in 15
9 hsa-mir-23b + C9orf3 + C9orf3 + in C9orf3 near 30
9 hsa-mir-24-1 + C9orf3 + C9orf3 + in C9orf3 in 30
9 hsa-mir-27b + C9orf3 + C9orf3 + in C9orf3 near 30
11 hsa-mir-34b + BTG4 - FLJ46266 + near BTG4 in 79
11 hsa-mir-34c + BTG4 - FLJ46266 + near BTG4 near 79
1 hsa-mir-92b + MUC1 - THBS3 - near THBS3 in 83
8 hsa-mir-124a-1 - MSRA + TNKS + far in 70
8 hsa-mir-124a-2 + YTHDF3 + BHLHB5 + far near 68
20 hsa-mir-124a-3 + C20orf59 - YTHDF1 - far in 424
9 hsa-mir-126 + EGFL7 + EGFL7 + in EGFL7 in 29
14 hsa-mir-127 + AK124580 + FLJ41170 + far in 36
11 hsa-mir-129-2 + TTC17 + HSD17B12 + far in 61
22 hsa-mir-130b + SDF2L1 + PPIL2 + far near 83
17 hsa-mir-132 - HIC1 + OVCA2 + far in 764
1 hsa-mir-137 - SNX7 + FLJ35409 - near FLJ35409 in 73
7 hsa-mir-148a - NFE2L3 + C7orf9 - far near 113
2 hsa-mir-149 + GPC1 + GPC1 + in GPC1 in 53
17 hsa-mir-152 - COPZ2 - COPZ2 - in COPZ2 in 44
2 hsa-mir-153-1 - PTPRN - PTPRN - in PTPRN near 56
19 hsa-mir-181c + AK129685 - BC101209 + far near 29
19 hsa-mir-181d + AK129685 - BC101209 + far near 29
3 hsa-mir-191 - C3orf60 + C3orf60 + in C3orf60 near 170
3 hsa-mir-191 - DALRD3 - DALRD3 - in DALRD3 near 170
17 hsa-mir-193a + RAB11FIP4 + C17orf79 - far in 166
16 hsa-mir-193b + MKL2 + PARN - far near 123
17 hsa-mir-196a-1 - PRAC - HOXB9 - far in 66
7 hsa-mir-196b - HOXA10 - HOXA9 - near HOXA10 in 53
14 hsa-mir-203 + TDRD9 + BC009415 + far in 179
11 hsa-mir-210 - KIAA1542 + RASSF7 + far in 149
17 hsa-mir-212 - HIC1 + OVCA2 + far in 764
6 hsa-mir-219-1 + HSD17B8 + RING1 + near RING1 in 78
9 hsa-mir-219-2 - CEECAM1 + C9orf74 + far in 147
20 hsa-mir-296 - GNAS + NPEPL1 + far near 18
8 hsa-mir-320 - POLR3D + PHYHIP - near POLR3D in 97
7 hsa-mir-339 - MGC11257 - MGC11257 - in MGC11257 in 40
14 hsa-mir-345 + SLC25A29 - C14orf68 + far near 204
14 hsa-mir-369 + FLJ41170 + DIO3 + far in 48
2 hsa-mir-375 - CCDC108 - CRYBA2 - far in 168
2 hsa-mir-375 - DKFZp434O0527 - CRYBA2 - far in 168
5 hsa-mir-378 + PPARGC1B + PPARGC1B + in PPARGC1B near 212
14 hsa-mir-409 + FLJ41170 + DIO3 + far in 48
14 hsa-mir-410 + FLJ41170 + DIO3 + far in 48
14 hsa-mir-412 + FLJ41170 + DIO3 + far in 48
17 hsa-mir-423 + CCDC55 + CCDC55 + in CCDC55 near 27
X hsa-mir-424 - PLAC1 - BC007360 - near BC007360 near 40
3 hsa-mir-425 - DALRD3 - DALRD3 - in DALRD3 near 170
3 hsa-mir-425 - DALRD3 - DALRD3 - in DALRD3 near 170
14 hsa-mir-431 + AK057522 + FLJ41170 + far near 23
14 hsa-mir-431 + AK127864 + FLJ41170 + far near 23
14 hsa-mir-432 + AK057522 + FLJ41170 + far near 36
14 hsa-mir-432 + AK127864 + FLJ41170 + far near 36
14 hsa-mir-433 + AK057522 + FLJ41170 + far near 23
14 hsa-mir-433 + AK127864 + FLJ41170 + far near 23
11 hsa-mir-483 - INS-IGF2 - INS-IGF2 - in INS-IGF2 near 28
11 hsa-mir-483 - IGF2 - IGF2 - in IGF2 near 28
X hsa-mir-503 - BC007360 - BC007360 - in BC007360 in 40
2 hsa-mir-560 - AK096920 + BC045801 - in BC045801 in 187
3 hsa-mir-564 + KIF15 + TMEM42 + near TMEM42 in 77
3 hsa-mir-565 - SACM1L + LIMD1 + near SACM1L near 68
4 hsa-mir-572 + MIST - HS3ST1 - far in 81
4 hsa-mir-574 + LOC92689 + LOC92689 + in LOC92689 in 30
7 hsa-mir-589 - FBXL18 - FBXL18 - in FBXL18 near 28
7 hsa-mir-594 + AK098644 + HSPC268 + near HSPC268 in 108
8 hsa-mir-596 + ARHGEF10 + C8orf61 + far near 75
11 hsa-mir-611 - C11orf10 - C11orf10 - in C11orf10 in 56
12 hsa-mir-615 + HOXC4 + HOXC4 + in HOXC4 in 130
12 hsa-mir-615 + HOXC5 + HOXC5 + in HOXC5 in 130
12 hsa-mir-616 - DDIT3 - DDIT3 - in DDIT3 near 19
12 hsa-mir-618 - LIN7A - LIN7A - in LIN7A near 92
17 hsa-mir-632 + C17orf75 - ZNF207 + in ZNF207 in 32
17 hsa-mir-636 - SFRS2 - SFRS2 - in SFRS2 in 219
19 hsa-mir-637 - DAPK3 - DAPK3 - in DAPK3 near 24
19 hsa-mir-638 + DNM2 + DNM2 + in DNM2 in 88
19 hsa-mir-639 + DNAJB1 - GPSN2 + in GPSN2 in 90
14 hsa-mir-656 + FLJ41170 + DIO3 + far near 48
8 hsa-mir-661 - PLEC1 - PLEC1 - in PLEC1 near 29
20 hsa-mir-663 - FLJ45832 - C20orf191 - far in 201